Šta je to CSS?

Zašto je CSS ključan?

U razvoju modernih web stranica.

CSS (Cascading Style Sheets) je jezik za opisivanje izgleda HTML dokumenata. Prvi put je objavljen 1996. godine i od tada se koristi za kontrolu izgleda veb stranica, uključujući boje, fontove, raspored elemenata i još mnogo toga.

CSS je ključan za razvoj moderne veb stranice jer omogućava odvajanje izgleda i sadržaja. To znači da se sadržaj veb stranice opisuje pomoću HTML-a, dok se njen izgled opisuje pomoću CSS-a. Ovo omogućava lako menjanje izgleda veb stranice bez potrebe za izmjenama sadržaja, što olakšava održavanje i razvoj veb lokacije.

Blog_image

Pogledajte druge objave